Projekti

  1. – Projekat “Novinarski poziv kao prilika za zaposlenje”; Donator : Zavod za zapošljavanje Crne Gore; Budžet : 47.284,75

U okviru ovog projekta 8 lica oštećenog vida je uspješno završilo dodatnu dvofaznu obuku radijskog novinarstva po licenciranom programu. Po završenoj obuci pet osoba je zasnovalo radni odnos u Radiju Homer, na period od 6 mjeseci, a jedno lice će po završetku projekta nastaviti radni angažman u narednih sedam mjeseci o trošku Udruženja Nvo Kc Homer.

2016/2017 – Projekat “Radio Homer- Glas Svjetlosti”, Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću; Budžet : 25.000,00e

Projekat pokriva  dio troškova za proizvodnju i realizaciju radijskog programa radija Homer u periodu od 12 mjeseci. Preko projekta angažovani su : dva voditelja, tonski realizator i montažer , urednici autorskih emisijai obezbijeđena sredstva za nabavku dijela emisione opreme i za obaveze emitera prema nadležnim institucijama.

Program radija je obogaćen muzičko-zabavnim, naučno- obrazovnim, kulturno- umjetničkim, sportskim i sadržajima za djecu, kao i obiljem raznovrsnih emisija namijenjenih redovnom i kvalitetnom informisanju osoba sa invaliditetom.

2016/2017 – Projekat “Kulturna emancipacija i socijalna integracija djece i mladih oštećenog vida”, Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću; Budžet: 13.270,00

U okviru projekta razvijene su aktivnosti na nivou tri umjetničke sekcije Udruženja. Završena je priprema i postavljanje nove pozorišne predstave Homerove dramske radionice, pod nazivom “Bespomoćna stvorenja”, po motivima poznatog ruskog dramaturga  Antona Pavloviča Čehova. Režiju potpisuje pozorišni reditelj Petar Pejaković , a u predstavi igra četvoro glumaca-amatera iz Homerove dramske sekcije. Ovom predstavom dramska radionica Udruženja predstaviće se na X Međunarodnom BIT festivalu u Zagrebu od 05 do 12 oktobra 2017.

2015/2016. – Projekat “Umjetnost i kultura- temelj socijalne inkluzije osoba sa oštećenim vidom”; Donator: Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću; Budžet : 14.560e


U sklopu ovog projekta društvenu i kulturnu emancipaciju djece i mladih oštećenog vida, postigli smo kroz njihovo uključivanje u  rad naših  umjetničkih sekcija (muzičku, dramsku i literarnu), gdje su djeca i mladi kroz učenje razvijala drugarski duh i prijateljske odnose. Aktivnost je realizovana u periodu od 12 mjeseci, a posebno zapažene rezultate ostvarila je muzička sekcija pod umjetničkim rukovodstvom Mr Ljudmile Radović.  Postavljena je nova predstava Homerove dramske sekcije u saradnji sa rediteljem Petrom Pejakovićem.

2015/2016. – Projekat “Zvukom do svjetlosti-tematska emisija o osobama sa invaliditetom”; Donator : Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću; Budžet : 13.800e

Projekat obuhvata aktivnosti na pripremi i realizaciji autorske emisije , u periodu od 12 mjeseci.  Program je emitovan dva puta sedmično u trajanju od po 60 minuta. Osobe sa oštećenim vidom su tokom trajanja projekta na sedmičnom nivou redovnije i kvalitetnije informisane o njihovim pravima, o životu i radu osoba sa invaliditetom u zemlji i inostranstvu, o aktuelnim i važnim događajima, kao i događajima i aktivnostima koji se tiču njihovih udruženja.

2015/2016. – Projekat “Novinarstvo-neistražena mogućnost za zapošljavanje osoba sa oštećenim vidom”, Donator: Zavod za zapošljavanje Crne Gore; Budžet : 47.172,19e


U okviru ovog projekta 8 lica oštećenog vida završilo je program obuke u oblasti radijskog novinarstva po licenciranom programu. Potom, su 4 lica zasnovala radni odnos u Radiju Homer na period od 3 mjeseca. Po završetku projekta, 1 lice je nastavilo radni angažman u Radiju Homer na dodatnih šest mjeseci.

2014/2015. – Projekat ” Zvukom do svjetlosti”, Donator : Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću; Budžet :10.000e


Tokom 2015. Godine realizovan je tematski program posvećen osobama sa invaliditetom a posebno osobama oštećenog vida. Program je emitovan u periodu od 12 mjeseci, tri puta sedmično , u trajanju od po 60 minuta.  
Emisiju je odlikovalo redovno informisanje o aktuelnim događajima, raznovrsnost tema, obilje novih informacija i zanimljivi gosti, kako iz nevladinog sektora, tako i iz državnih institucija.

Emisiju je pripremala redakcija radija na čelu sa urednikom Veselinom Joketićem.

2014/2015. – Projekat “Kulturni aktivizam osoba sa oštećenim vidom”, Donator : Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću; Budžet : 6.000e

U okviru ovog projekta realizovane su aktivnosti na nivou umjetničkih sekcija udruženja. Pripremljena je i postavljena pozorišna predstava “Ko to tamo pjeva”, po motivima iz tekstova Dušana Kovačevića.

Režija i adaptacija teksta: Petar Pejaković. Igra pet lica oštećenog vida. Predstava je nastupila na IX Međunarodnom BIT Festivalu u Zagrebu u oktobru 2015.

2014/2015. – Projekat ” Novinarstvo kao izazov i šansa za zapošljavanje osoba oštećenog vida”, , Donator : Zavod za zapošljavanje Crne Gore; Budžet : 50,660 E


U okviru ovog projekta 8 lica oštećenog vida su uspješno završili licencirani program obuke  radijskog novinarstva u trajanju od 8 mjeseci, od kojih je jedno lice zasnovalo radni odnos u Radiju Homer.

2013/2014 – Projekat “ Kultura kao osnov za socijalnu inkluziju lica sa invaliditetom“, Donator : Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću; Budžet : 8.835e

U okviru ovog projekta tokom 2014.godine sprovođene su redovne aktivnosti u okviru umjetničkih sekcija Nvo Kc Homer.

Tri puta sedmično održavani su časovi klavira, horskog pjevanja, glume i tečnog čitanja , kao i vježbe govorenja i recitovanja. U saradnji sa Nvo ATAK postavljena je pozorišna predstava “Slijepi” Morisa Meterlinka , u režiji Željka Sošića. U predstavi je nastupilo četvoro profesionalnih glumaca iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine i četiri glumca amatera Homerove dramske sekcije. Komad je premijerno izveden 07.07.2014. na kompleksu vojnog aerodroma Golubovci, a narednog dana igrana je reprizna predstava.Paralelno sa postavljanjem pedstave urađen je dokumentarni film “Žive oči” u režiji Senada Šahmanovića,  koji govori o životu osoba oštećenog vida i njihovim umjetničkim kreacijama i dostignućima. U filmu govore članovi Homerove dramske sekcije , kao i njihove kolege, profesionalni glumci.  

2012/2013 – Projekat “Kulturom za bolji život djece i mladih oštećenog vida“, Donator : Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću; Budžet : 10.465e


U okviru ovog projekta oformljene su i započele sa radom tri umjetničke sekcije udruženja:  literarna, dramska i muzička. Aktivnosti u sekcijama trajale su 12 mjeseci, koliko i sam projekat. Oformljena je pozorišna grupa “Homerova dramska radionica” i postavljena njena prva predstava “Noćno sunce”, u režiji Petra Pejakovića i po tekstu koji je priređen kao dokumentarni prilog aktera projekta tj. Osoba oštećenog vida. U predstavi je igralo sedam glumaca-amatera i troje gostujućih profesionalnih glumaca. Predstava je nastupila na VIII Međunarodnom BIT Festivalu u Zagrebu u oktobru 2013. godine