Predstavnici Kulturnog centra Homer i Agencije za elektronske medije Crne Gore potpisali su u Podgorici ugovor o realizaciji projekta koji će biti realizovan u narednih 10 mjeseci na programu radija Homer, projekat obuhvata plan aktivnosti za dva programska sadržaja na radiju Homer :- dječija emisija „Homerov radio budilnik“ i emisija edukativnog i informativnog karaktera o osobama sa invaliditetom „Zvukom do svjetlosti“. Predviđena je realizacija 41 premijernog izdanja i isto toliko repriza, počev od 18.06.2022.do 28.03.2023.emisije će biti emitovane svake druge subote na programu radija Homer i to tako što se prvo emituje jedna a naredne subote druga emisija. Ukupan odobreni budžet za realizaciju aktivnosti je 9.400,00€ . Projekat je odobren u okviru javnog poziva o raspodjeli sredstava iz Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija namijenjenih komercijalnim i neprofitnim elektronskim medijima za 2021.koji je po prvi put objavila Agencija za elektronske medije, (AEM) za 2022. Ukupan fond za neprofitne emitere na tom pozivu bio je planiran u visini od 18.800,00€, što znači da je našem Udruženju kao neprofitnom emiteru odobrena polovina ukupno planiranih sredstava.