Пројекат „Запослити се у позоришту – потез који подстиче и надахњује“ завршен је 15. 07.2021.пројекат су партнерски реализовали Културни центар Хомер и НВО драмски студио Празан простор уз финансијску подршку Завода за запошљавање Црне Горе. Укупна вриједност пројекта је 50.887,80 еура а ЗЗЗЦГ је као уговарач обезбиједио 48.337,80 еура, што чини 94,99 посто укупно оправданих трошкова док је учешће Културног центра Хомер и драмског студија Празан простор, као апликаната износио 2.550,00 еура, односно 5,01 посто. Током пројекта организована је тромјесечна обука за три позоришна занимања, на којој је укупно учествовало 8 полазника. По завршеној обуци њих 5 је засновало радни однос на 7 мјесеци , док ће три особе (двије у Културном центру Хомер и 1 у ДС Празан простор)засновати радни однос на још 12 мјесеци.

Циљ пројекта је био да се подстакну и охрабре незапослена лица са инвалидитетом да проактивно раде на свом психичком и социјалном оснаживању, да се унаприједе њихове радне вјештине и социјалне компетенције у области позоришних радних занимања као и да се одређени број тих лица, послије спроведене обуке прими у радни однос на одређено вријеме. Сви циљеви пројекта су остварени по плану упркос одређеним изазовима које је условила актуелна здравствена криза изазвана пандемијом KОВИД 19.